FR512

Glamorous Round Brilliant Diamond Ring

Glamorous Round Brilliant Diamond Ring
FR512

Glamorous Round Brilliant Diamond Ring

Description

This stunning white gold diamond fashion ring features 1.74 carats of round brilliant diamonds.

Options and pricing